Trainingen

Werk jij in een ziekenhuis, universiteit, UMC of wetenschappelijk instituut? En ben jij verantwoordelijk voor belangrijke activiteiten op het gebied van patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en/of opleiding? Dan geef jij sturing aan mensen en processen in een complexe omgeving. Dit vraagt dan veel van jouw vermogen tot afstemmen, richting geven en beïnvloeden.

Persoonlijke ontwikkeling

Samen met de experts van Aequo analyseer je jouw situatie, breng je je kwaliteiten in kaart, en leer je jouw disfunctionele patronen te minimaliseren. Samen zorgen wij ervoor dat jij nieuwe energie krijgt, wat jouw persoonlijke groei zal versterken. loopbaanstap moet goed passen bij jouw ervaring, kwaliteiten en drijfveren zodat je verder kunt groeien als persoon, en dus ook in je werk. Tijdens een werving & selectieprocedure, maar ook in andere situaties is het soms effectief om een diepte-interview af te nemen door een daarin ervaren psycholoog of psychiater. Op basis van vooraf geformuleerde vragen wordt onderzocht hoe bij een kandidaat, of bij een medewerker, patronen, belevingen en gedragsintenties en opvattingen gevormd zijn, en hoe die uitpakken in werk- en thuissituatie.

Organisatie ontwikkeling

Team ontwikkeling

Onze adviseurs beschikken over ruime ervaring als organisatieadviseur, projectleider en interim-manager. We hebben door de jaren heen veel besturen en directies kunnen helpen met het bedenken en doorvoeren van veranderingen. We hebben niet alleen oog voor wat zakelijk en menselijk gezien bereikt moet worden, maar we houden ook rekening met de irrationele dimensie in organisaties: de sociaal-politieke werkelijkheid die evenzo bepalend is voor succes. Een groepsassessment is een selectie- en ontwikkelinstrument dat kan worden ingezet bij een reorganisatie. De kracht van het groepsassessment is dat het de betrokken medewerkers goed inzicht geeft in een nieuwe functie, in de eisen die binnen een nieuwe structuur worden gesteld en of die voldoende passen bij de eigen kwaliteiten. Dat bevordert het zelfinzicht en het acceptatie bij de beslissingen die in een later stadium genomen gaan worden.

Onze expertise

Toon meer
© Auteursrecht - Aequo