Trainingen

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN IN DE MEDISCHE OF ACADEMISCHE CONTEXT

Werk jij in een ziekenhuis, universiteit, UMC of wetenschappelijk instituut? En ben jij verantwoordelijk voor belangrijke activiteiten op het gebied van patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en/of opleiding? Dan geef jij sturing aan mensen en processen in een complexe omgeving. Dit vraagt dan veel van jouw vermogen tot afstemmen, richting geven en beïnvloeden.

De leergang die Aequo voor jou verzorgt, is gebouwd rondom vragen die jij in de praktijk bij de invulling van jouw rol tegenkomt:

  • Hoe kan ik medewerkers het beste aansturen (in een sterk groeiend team)?
  • Hoe spreek ik medewerkers constructief aan op hun verantwoordelijkheid?
  • Wat is mijn leiderschapsstijl? Hoe kan ik hierin mijn effectiviteit vergroten?
  • Hoe kan ik mijn invloed versterken in commissies, besturen en andere belangrijke bijeenkomsten?
  • Hoe creëer ik draagvlak in (inter)nationale netwerken?
  • Hoe ga ik om met lastige situaties waarin belangentegenstellingen spelen?

NADERE INFORMATIE IS TE VINDEN IN DEZE BROCHURE

MANAGEMENTTRAINING VOOR AIOS

De managementtraining voor aios (arts in opleiding tot specialist) is ontwikkeld in het Universitair Medisch Centrum Maastricht in nauwe samenwerking met de hoofdopleider van de Interne Geneeskunde en aios. Een tweede versie is inmiddels uitgewerkt op grond van de ervaringen met de zeer goed geëvalueerde eerste versie (2019). De opleiding is geaccrediteerd waardoor het bijwonen nascholingspunten oplevert.

Een compleet curriculum voor aios volgens de NIV (Nederlandse Internisten Vereniging) vereist een uitgebreide oriëntatie op management. Deze managementtraining voorziet hierin.

Totale tijdsinvestering 9 dagen exclusief huiswerk. De doorlooptijd van de geaccrediteerde training is 5-6 maanden.

MANAGEMENTTRAININGEN VOOR MEDISCH SPECIALISTEN

De deelnemers bestaan uit getalenteerde jonge stafleden. De vakgroep verwacht dat een aantal van hen in de toekomst de opvolgers zal worden van de huidige leidinggevenden. Deze ambitie wordt weerspiegeld in het trainingsprogramma: de deelnemers worden uitgenodigd aan het begin van de training om projecten te formuleren die de afdeling verder zouden kunnen brengen, en die hen meer ervaring zou kunnen geven met managementprocessen: ‘Action Learning’. Er is uitgebreide aandacht voor het thema ‘gender’ en diversiteit, belangrijke thema’s in AMC’s. Het is een praktische training met veel onderlinge interactie.

De deelnemers worden uitgenodigd (en uitgedaagd) om te oefenen met eigen thema’s. De training is erop gericht de deelnemers nieuwe inzichten te laten verwerven, en deze direct toe te laten passen in het werk. Uitgegaan wordt van een training die bestaat uit een serie trainingsblokken gevolgd door intervisiebijeenkomsten waarin bekeken wordt hoe het getrainde wordt toegepast. In de intervisieblokken wordt regelmatig gewerkt met een acteur.

Een ideale groepsgrootte is 10-12 deelnemers met twee trainers. Totale tijdsinvestering is 9 dagen (exclusief huiswerk). De doorlooptijd van de geaccrediteerde training is 5-6 maanden.

© Auteursrecht - Aequo