Team ontwikkeling

TEAMCOACHING

Onze adviseurs beschikken over ruime ervaring als organisatieadviseur, projectleider en interim-manager. We hebben door de jaren heen veel besturen en directies kunnen helpen met het bedenken en doorvoeren van veranderingen.

We hebben niet alleen oog voor wat zakelijk en menselijk gezien bereikt moet worden, maar we houden ook rekening met de irrationele dimensie in organisaties: de sociaal-politieke werkelijkheid die evenzo bepalend is voor succes.

CONFLICTBEGELEIDING

  • Een directie die op gespannen voet staat met de ondernemingsraad
  • Een hoogleraar die niet weet om te gaan met een medewerker
  • Twee medewerkers met een al jarenlang onuitgesproken conflict binnen het team
  • De afdeling Anesthesie die een conflict heeft met de afdeling Chirurgie
  • Een maatschap waarbinnen al jarenlang sprake is van grote spanningen

Aequo wordt regelmatig gevraagd in dit soort situaties om zorgvuldig en snel onderzoek te doen, advies te geven en in gesprek te gaan met de verschillende partijen om zo naar een oplossing toe te werken. Dit doen wij met oog voor de organisatie en voor persoonlijke belangen.

GROEPSASSESSMENT (WERVING & SELECTIE)

Een groepsassessment is een selectie- en ontwikkelinstrument dat kan worden ingezet bij een reorganisatie. De kracht van het groepsassessment is dat het de betrokken medewerkers goed inzicht geeft in een nieuwe functie, in de eisen die binnen een nieuwe structuur worden gesteld en of die voldoende passen bij de eigen kwaliteiten. Dat bevordert het zelfinzicht en het acceptatie bij de beslissingen die in een later stadium genomen gaan worden.

NADERE INFORMATIE IS TE VINDEN IN DEZE BROCHURE

© Auteursrecht - Aequo