Onze expertise

UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA

Toppreferente patiëntenzorg, onderwijs aan studenten, opleiding van specialisten en internationaal toonaangevend onderzoek combineren in één organisatie. Dat is het doel van de acht universitair medische centra in Nederland. Een ambitie die tegelijkertijd ook een opgave voor leidinggevenden inhoudt als het gaat om bijvoorbeeld het sturen van de verschillende werkprocessen, het samenwerken tussen pre-kliniek en kliniek en het verbinden van medisch specialisten, verpleegkundigen, wetenschappers en managers.

Voeg daarbij de vereiste kwaliteitsborging, kostenbesparingen en de complexiteit van het leiderschapsvraagstuk is duidelijk. Aequo ondersteunt besturen en (managing) professionals bij deze leiderschapsopgave als adviseur, trainer en coach.

UNIVERSITEITEN EN HOGER BEROEPSONDERWIJS

De toegenomen maatschappelijke druk op verhoging van efficiëntie, transparantie en verantwoording maakt dat er in universiteiten en hogescholen steeds meer ‘gemanaged’ moet worden. Ook op organisatorisch en vakinhoudelijk vlak neemt het belang van samenwerking toe en worden onderwijs- en onderzoeksgroepen groter.

Er wordt dus in toenemende mate een beroep gedaan op de leiderschapskwaliteiten van onderzoekers en docenten. De adviseurs van Aequo zijn al 20 jaar actief op dit terrein.

ZORG EN WELZIJN

Organisaties in de zorg- en welzijnsector moeten hun kwaliteiten en resultaten meetbaar maken. Daarnaast wordt de marktwerking door subsidiegevers en verzekeraars steeds meer gestimuleerd. De klanten willen op hun beurt de menselijk maat ervaren. Zij willen deskundig en respectvol behandeld worden en regie over hun eigen leven voeren.

Het managen van zorg- en welzijnsorganisaties betekent dan ook continu balanceren tussen de behoeften van de klant enerzijds en het efficiënt leveren van de diensten door de organisatie anderzijds. Aequo ondersteunt daarbij Raden van Bestuur, directeuren, managers en professionals. Als adviseur, procesbegeleider en (team)coach.

ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

Aequo werkt voor managing professionals in de zakelijke dienstverlening, zoals advocaten- en notariskantoren, banken en verzekeringsmaatschappijen. Het zijn met name leiderschapsvraagstukken op individueel en teamniveau waarbij wij betrokken zijn, zoals het coachen van advocaten of het begeleiden van financiële managers in hun leidinggevende verantwoordelijkheid. Ook samenwerkingsproblemen komen vaak aan de orde.

NON-PROFIT

Medewerkers in de non-profit sector worden gedreven vanuit de ambitie een bijdrage leveren aan een betere maatschappij. Dat geeft organisaties in deze sector een unieke eigen dynamiek. De uitdaging is behoud van de bevlogenheid van de medewerkers in combinatie met het realiseren van een efficiënte bedrijfsvoering. De samenleving vraagt immers om een heldere verantwoording van het bestede geld. De toegenomen onderlinge concurrentie bij het binnenhalen van fondsen en subsidies komt daar nog bij.

Dit stelt andere eisen aan de organisaties en de mensen die er werken. Externe oriëntatie, creativiteit, resultaatgerichtheid en transparantie zijn daarbij de sleutelwoorden. Aequo heeft ervaring in de sector en ondersteunt het management en de medewerkers bij het realiseren van de gewenste verandering.

© Auteursrecht - Aequo