Onze adviseurs beschikken over ruime ervaring als organisatie-adviseur, projectleider en interim-manager. We hebben door de jaren heen veel besturen en directies kunnen helpen met het bedenken en doorvoeren van veranderingen.

Omdat we niet alleen oog hebben voor wat zakelijk gezien bereikt moet worden, maar ook rekening houden met de irrationele dimensie in organisaties: de sociaal-politieke werkelijkheid die evenzo bepalend is voor succes.

Project- en procesbegeleiding

Beleidsontwikkeling is één; de invoering van beleid is voor veel managers een grotere opgave. Van verbeteren van werkprocessen tot grootschalige organisatieveranderingen. Besturen en directies vragen ons regelmatig om hen daarbij te ondersteunen. Als projectleider en als procesbegeleider.

LEIDERSCHAPSPROGRAMMA’S

De adviseurs van Aequo hebben meer dan 20 jaar ervaring met leiderschapsprogramma’s. Ooit begonnen bij de Vrije Universiteit worden de leergangen inmiddels op veel universiteiten en Universitair Medische Centra gegeven. Elke organisatie is anders, wat vraagt om een specifieke samenstelling en opbouw van de leergangen. We werken samen met adviseurs die gespecialiseerd zijn in genderdiversiteit. De leergangen zijn gericht op het daadwerkelijk veranderen van gedrag van de deelnemers. Verschillende leermiddelen maken dat mogelijk, waaronder training, intervisie, individuele coaching en persoonsonderzoek.

*De adviseurs zijn CRKBO geregistreerde trainers en kunnen daarom met het BTW nul tarief werken.
*De leergangen zijn voor de medisch specialisten geaccrediteerd.

HRM EN ORGANISATIEADVIES

Adviseurs van Aequo hebben als HRM manager of adviseur ruime ervaring met de begeleiding van uiteenlopende personeels- en organisatievraagstukken. We worden regelmatig gevraagd bij het ontwikkelen en implementeren van HRM beleid. Ook ondersteunen we u als organisatieadviseur bij het formuleren van visie en strategie en de daarbij horende besturingsfilosofie, organisatiestructuur en – cultuur.

© Auteursrecht - Aequo