Manon Sierat

Na afronding van de studie bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam werkte Manon Sierat bij enkele profit en non-profit organisaties, de laatste jaren in managementfuncties. Voor de start van de eigen adviespraktijk werkte zij 10 jaar als organisatieadviseur bij bureaus zoals Rijnconsult. Haar interesse en ervaring betreft vooral het in het zadel helpen van vakinhoudelijke professionals met een leidinggevende functie. Veel voorkomend thema is het begeleiden van personen, teams of organisatie bij het stellen van doelen en het maken van een werkbaar stappenplan om die te bereiken. Haar aanpak is pragmatisch, lichtvoetig, recht door zee en gericht op (samen) actief aan de slag gaan.


LinkedIn

Manon Sierat